Pohlepa farmaceuta
Kada netko postaje važna osoba u društvu i ulazi među članove liječnićke profesije svećano obećaje da će svoj život staviti u službu humanosti polaganjem Hipokratove zakletve.  Najvažniji principi zakletve: obaveza  da se život podredi u korist bolesnika, ravnopravnosti  bolesnika bez obzira na spol i klasu, čuvanje liječnićke tajne. Također budući liječnici prisežu da neće dozvoliti ni pod prijetnjom da se njihovo znanje iskoristi suprotno zakonima humanosti.

Nekoć se smatralo da netko postaje doktor jer želi pomagati ljudima.  Na nesreću mnogih,   doktori danas  često postaju produžena ruka pohlepnih farmaceutskih kompanija. Naravno nije svatko u tom zdravstvenom sustavu motiviran pohlepom. Većina doktora i medicinskih sestara pomažu ljudima nesebično, ali veoma se teško oduprijeti glomaznim farmaceutskim kompanijama koje raspolažu neograničenim financijskim i ljudskim kapitalom.

Pandemija siromaštva


Pojam pandemije vezan je za bolesti koje izazivaju teške posljedice na zdravlje ljudi,  ponekad  smrtonosne.  Najznačajniji uvjeti za pandemiju ispunjeni su  kada njeni uzročnici inficiraju ljude i
brzo se šire.  Upravo  tako ponaša se  siromaštvo. Izaziva teške posljedice  i  brzo se širi. Kako se radi o blogu dao sam si slobodu   te dvije riječi povezati u gornji naslov.

Danas je  evidentno  da se u nekim zemljama  Europe siromaštvo brzo  uvećava. Ugrožava pojedince, njihove obitelji  i normalno gospodarsko funkcioniranje država. Vlasti  koje bi trebale najviše učiniti da se taj problem riješi,  ne uspijevaju. Na žalost rezultati naše vlasti također  su loši.