Pandemija siromaštva


Pojam pandemije vezan je za bolesti koje izazivaju teške posljedice na zdravlje ljudi,  ponekad  smrtonosne.  Najznačajniji uvjeti za pandemiju ispunjeni su  kada njeni uzročnici inficiraju ljude i
brzo se šire.  Upravo  tako ponaša se  siromaštvo. Izaziva teške posljedice  i  brzo se širi. Kako se radi o blogu dao sam si slobodu   te dvije riječi povezati u gornji naslov.

Danas je  evidentno  da se u nekim zemljama  Europe siromaštvo brzo  uvećava. Ugrožava pojedince, njihove obitelji  i normalno gospodarsko funkcioniranje država. Vlasti  koje bi trebale najviše učiniti da se taj problem riješi,  ne uspijevaju. Na žalost rezultati naše vlasti također  su loši.

 

Prve važne  informacije o problemu siromaštva počinju se objavljivati  početkom  19. stoljeća. Tada se počinju provoditi  ankete iz kojih se moglo zaključiti kako ljudi žive i koliko ima siromašnih.
U principu povijest se nije bavila izučavanjem siromašnih. Pisalo se o moćnim ljudima i njihovim životima. Sigurno je da su ljudi  najčešće  živjeli na rubu siromaštva i gladi. Razdoblja boljeg života zavaravala su ljude da je  siromaštvu došao  kraj.   Nakon razdoblja blagostanja  ponovo su nastupala dugotrajna razdoblja bijede i siromaštva.

Ankete u zapadnim zemljama Europe s početka  20. stoljeća pokazale su da je 25% stanovništva živjelo u siromaštvu. Čak 15% ljudi nije imalo dovoljno novca za hranu, najam i odjeću.
Istraživanja su otkrila da su glavni uzrok siromaštva bile niske plaće. Kao glavni uzrok ekstremnog siromaštva bio je gubitak glavnog hranitelja u obitelji. Ako je on ostao bez posla, obolio ili  umro  obitelj je pala  u bijedu. Žene su tada,  ako su mogle naći posao radile za puno manju plaću nego muškarci.

Pedesetih godina prošlog stoljeća vjerovalo se u nekim Europskim zemljama da je siromaštvo pobijeđeno. Već krajem pedesetih  i šezdesetih godina siromaštvo je ponovno „otkriveno“ (14% populacije). Broj ljudi u siromaštvu ponovo je  porastao. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina razina   siromašnih je  smanjena.  Broj siromašnih u Europi ponovo se udvostručio u razdoblju od 1975 do 1985. godine (20% populacije).
Od kasnih devedesetih siromaštvo je počelo padati i  uskrsnulo 2008. godine (22% populacije). Neke države   taj rast siromaštva uspijele su bar privremeno  smanjiti .  Na žalost  svih nas  Hrvatska to nije uspjela.

Prema istraživanjima, u  današnjoj  Europi glavni  razlozi siromaštva su  smrt glavnog nositelja zarade u nekoj obitelji i  drugi  razlog,  povremeni  a ne stalni posao. Ako vas pogodi  jedan od ta dva razloga na dobrom ste putu da postanete siromašan.

Moderna Hrvatska nalazi se na petom mjestu po siromašvu u EU (Grčka, Rumunjska, Španjolska i Bugarska).
Prema podacima Eurostata u Hrvatskoj živi 1,4 milijuna siromašnih, što čini jednu trećinu stanovništva.  Ovo podatke možemo smatrati istinitim. Prema našim statistikama u riziku od siromaštva su sva jednočlana kućanstva koja mjesečno raspolažu s dohotkom od 2010 kuna, odnosno kućanstva s četiri člana koja raspolažu  dohotkom od 4220 kuna. Lako je zaključiti da korištenjem takvih varijabli  za određivanje rizika siromaštva dobivamo potpuno iskrivljenu sliku o stanju siromaštva u državi. Na žalost sve vlasti  u Hrvatskoj služe se  metodama iskrivljavanja činjenica. Smatraju da će se problem riješiti sam od sebe ili će  netko drugi to učiniti umjesto njih. Istina je drugačija, problem se  neće sam riješiti,  niti nema izgleda da nam  itko pomogne.

Promatrajući   brojke očima  gospodarstva, Hrvatska ima jednu trećinu stanovnika  manje nego što je službeno popisano. Siromašni  ne troše ili  što potroše ne mogu platiti.  Svojim   siromaštvom „ugrožavaju“  standard i radna mjesta   druge dvije trećine.  Pad profita poduzeća  je evidentan dugi niz godina. Glavni razlog  tom  padu sve je  slabija  potražnja na domaćem tržištu.

Prema prije  napisanom,  ciklusi rasta gospodarstva i rasta siromaštva stalno se izmjenuju u cijeloj Europi. Trenutno je situacija takva da neke zemlje uspiješno smanjuju broj siromašnih. Ako Hrvatska u tom kratkom periodu oporavka ne pronađe rješenja i ne okrene trend rasta siromaštva u trend pada siromaštva, dočekat ćemo  novi ciklus rasta siromaštva u EU u veoma lošoj poziciji.
Na  naše sadašnje siromaštvo akumulirat će se novo siromaštvo izazvano neizbježnom krizom u EU.
Tada  neće biti siromašna jedna trečina građana već vjerovatno dvije trećine, možda i više. Ta opaka bolest imat će za posljedicu nezaustavljiv pad dohotka. Dohodak će pasti na stupanj  za kojeg se smatralo da je daleko iza nas.